skip to Main Content
Intervisie Voor Mediators En Advocaten

Intervisie voor mediators en advocaten

Sinds begin 2020 hebben advocaten te maken met de kwaliteitstoetsen van de NOvA. Dit betekent dat zij periodiek aan een vorm van gestructureerde feedback moeten doen. Door met collega’s of vakgenoten te leren van elkaars ervaringen, problemen, successen en uitdagingen waar ze tegen aanlopen in de dagelijkse werkpraktijk, ontstaat verdieping van kennis, van inzichten en vaardigheden die resulteren in effectiever professioneel gedrag. Bij gecertificeerd mediators en ook advocaten in het familierecht is regelmatige intervisie een verplicht onderdeel van de permanente educatie.

Robert Evers is sinds begin 2020 ook begeleider van intervisiegroepen van advocaten en mediators die werkzaam zijn op de gebieden arbeids- en ondernemingsrecht. De intervisies vallen onder het reglement van de NOvA en de MfN.

De ervaring van Robert als zakelijk en arbeidsmediator en zijn werkzaamheden in het bedrijfsleven sluiten aan op de rechtsgebieden van de deelnemende advocaten.

Advocaten in deze rechtsgebieden die zich nog willen aansluiten bij een intervisiegroep of die zelf een intervisiegroep willen beginnen, kunnen contact met mij opnemen om de mogelijkheden te bespreken.

Intervisies vinden plaats vindt in een groep van ten minste drie en ten hoogste tien advocaten die werkzaam zijn in vergelijkbare rechtsgebieden. De totale duur van de jaarlijkse intervisies is ten minste acht uur, met ten minste twee uur en ten hoogste vier uur aaneengesloten per dag(deel). De intervisie vindt plaats onder begeleiding van een deskundig gespreksleider die geregistreerd staat bij de NOvA. Met intervisies voldoen advocaten aan de kwaliteitstoetsen en daarnaast verdienen zij 4 niet-juridische PE punten per jaar.  

Back To Top