skip to Main Content

Er is een conflict tussen samenwerkende zakelijke partijen binnen de leiding van een onderneming. De communicatie tussen de compagnons verloopt moeizaam, het nemen van besluiten is lastig en het gebrek aan samenwerking heeft een negatieve uitstraling op de omgeving zoals collega’s, personeel, klanten, leveranciers en financiers.

Visies op oorzaak, aanleiding en doelen lopen uiteen en door elkaar en worden vaak nog eens vergroot door verschillen in karakter en stijl van de betrokkenen in het conflict. Er zelfstandig samen uitkomen lijkt onhaalbaar.

Als zakelijk mediator met jarenlange ervaring in het bedrijfsleven, breng ik partijen in het conflict aan tafel. Ik stel ik de vragen die men elkaar niet meer kan of durft te stellen. Vragen die helpen de zaak scherp te krijgen.

Door de mediationgesprekken onstaat er zicht op de belangen die een rol spelen. Er worden opties uitgewerkt en er wordt onderhandeld onder de neutrale regie van de mediator. Soms is toetsing van mogelijke opties aan juridische en fiscale kaders nodig en daarvoor wordt de expertise van een onafhankelijke derde ingezet. Duurzame oplossingen doen recht aan de belangen van alle betrokken partijen.

Gesprekken zijn vertrouwelijk, discreet en met respect voor elkaars posities en vinden plaats conform de regels van het MfN. Gesprekken kunnen ook in de engelse taal gevoerd worden.

Robert Evers

zakelijk mediator
Back To Top