skip to Main Content

Een specifieke vorm van zakelijke mediations zijn de arbeidsmediations. Met ervaring in de diverse conflicten die kunnen optreden in arbeidsverhoudingen binnen ondernemingen, begeleid ik werknemer en werkgever in vertrouwelijke gesprekken oplossingen te vinden. Deze mediations vinden plaats in de context van het nederlands arbeidsrecht.

Na een conflictdiagnose waarbij de aard van het arbeidsconflict boven tafel komt, regisseer ik de gesprekken waarin de wederzijdse belangen en de mogelijke oplossingen met elkaar worden gedeeld en verenigd. Gesprekken vinden plaats in volstrekte vertrouwelijkheid waarin zonder belemmering alles besproken kan worden.

Succesvolle arbeidsmediations resulteren in verbeterde werkafspraken, afspraken over de verbeterde onderlinge communicatie, afspraken met betrekking tot reïntegratie bij ziekte of bij (situationele) arbeids-ongeschiktheid. Afspraken over een onvermijdelijke exit kunnen ook in het kader van een arbeidsmediation opgesteld worden.

Als gecertificeerd MfN-mediator gespecialiseerd in arbeidsrecht word ik door ondernemers, (HR-)managers of door werknemer zelf gevraagd om mijn expertise en ervaring in te zetten en om te komen tot een geslaagde mediation. Dat doe ik voor kleine en grote bedrijven, nationaal en internationaal.

Neutraal en oplossingsgericht, werk ik conform het mediation reglement van het MfN.

Robert Evers

zakelijk mediator
Back To Top