skip to Main Content

Conflicten kosten tijd, geld en energie. Zowel zakelijk als privé. Conflicten wilt u daarom het liefst voorkomen. En in geval een conflict onafwendbaar is, wilt u deze niet laten escaleren zodat uw zakelijke belangen en persoonlijke relaties zo goed mogelijk behouden kunnen blijven.

Als zakelijk mediator ondersteun ik u als directieleden, eigenaren van bedrijven of leden van de maatschap bij het voorkomen en oplossen van geschillen in uw onderlinge samenwerking.

Als arbeidsmediator ondersteun ik bij vertrouwelijke gespreksvoering en onderhandeling bij arbeidsgeschillen tussen seniore en hoger opgeleide medewerkers en hun werkgever/leidinggevende.

Het gezamenlijke doel in de mediation is om een duurzame en acceptabele oplossing te vinden die recht doet aan de belangen van allen.

Met ruim 25 jaar ervaring in het internationale bedrijfsleven, de persoonlijke ervaring als ondernemer en die als ervaren zakelijk mediator, zet ik in om u naar die éne oplossing te begeleiden.

Sparringpartner

Advies aan eigenaren van bedrijven of leden in de maatschap. Met de blik van de buitenstaander geef ik u inzicht op welke wijze u effectief kunt samenwerken, onderhandelen en escalaties in conflicten kunt voorkomen.

Zakelijke mediations

Conflicten hebben een negatieve impact op zowel de financiële als intermenselijke verhoudingen in het bedrijf. Zakelijke mediation is een effectief en efficiënt middel ter voorkoming van escalatie.

Arbeidsmediations

Deskundige arbeidsmediations voorkomen onnodig negatieve gevolgen voor zowel werknemer als werkgever. Ontslagprocedures en reputatieschade kunnen vaak voorkomen worden.

Back To Top