skip to Main Content
Zakelijke mediation

Conflicten hebben een negatieve impact op zowel de financiële als intermenselijke verhoudingen in het bedrijf. Zakelijke mediation is een effectief en efficiënt middel ter voorkoming van escalatie.

Arbeidsmediation

Deskundige arbeidsmediations voorkomen onnodig negatieve gevolgen voor zowel werknemer als werkgever. Ontslagprocedures en reputatieschade kunnen vaak voorkomen worden.

Advies

Advies aan eigenaren van bedrijven of leden in de maatschap. Met de blik van de buitenstaander geef ik u inzicht op welke wijze u effectief kunt samenwerken, onderhandelen en escalaties in conflicten kunt voorkomen.

Back To Top