skip to Main Content

Conflicten kosten tijd, geld en energie. Zowel zakelijk als privé. Conflicten wilt u daarom het liefst voorkomen. En in geval een conflict onafwendbaar is, wilt u deze niet laten escaleren zodat u uw zakelijke en persoonlijke relaties zo goed als mogelijk in stand kunt houden.

In de rol van zakelijk mediator of sparringpartner help ik bedrijfseigenaren en  werknemers van bedrijven bij het voorkomen en oplossen van conflicten. Ik ondersteun en stuur (indien gewenst) op het vinden van de juiste, toekomstgerichte oplossingen bij zaken die spelen in de onderlinge samenwerking.

Met meer dan 25 jaar ervaring in het bedrijfsleven, klein en groot, lokaal en internationaal begrijp ik als geen ander welke issues kunnen spelen, met welke dilemma’s u geconfronteerd wordt en hoe u bij (beginnende) conflicten op efficiënte en effectieve wijze constructieve oplossingen kunt vinden.

Sparringpartner

Sparring en brainstorming met eigenaren en bestuurders van bedrijven. Een frisse blik op dilemma’s en zaken die spelen. Analytisch en kritisch en met als doel te inspireren en stimuleren om alternatieve opties te onderzoeken.

Zakelijke mediations

Conflicten hebben een negatieve impact op zowel de financiële als intermenselijke verhoudingen in het bedrijf. Zakelijke mediation is een effectief en efficiënt middel ter voorkoming van escalatie.

Arbeidsmediations

Deskundige arbeidsmediations voorkomen onnodig negatieve gevolgen voor zowel werknemer als werkgever. Ontslagprocedures en reputatieschade kunnen vaak voorkomen worden.

Back To Top