skip to Main Content
Goed Voorbereid De Mediation In: Wat Is Jouw Stijl Van Onderhandelen?

Goed voorbereid de mediation in: wat is jouw stijl van onderhandelen?

In elk mediationtraject komt het vroeg of laat aan op onderhandelen. Goed onderhandelen begint met zelfinzicht en je af te vragen welke natuurlijke gedragingen jij vertoont in onderhandelingen. Een ieder van ons heeft positieve en negatieve ervaringen met onderhandelen in het verleden.

De Amerikaanse gedragsdeskundigen Thomas en Kilmann hebben een model ontwikkeld en komen tot 5 basis onderhandelingsstijlen, te weten:

  • Forceren
  • Vermijden
  • Samenwerken
  • Toegeven
  • Compromis sluiten

Na enig googlen vind je op internet al snel websites waar je deze Kilmann conflicthanteringstest kunt doen. Aan de hand van 30 vragen, krijg je feedback over jouw natuurlijke onderhandelingsstijl.

Om tot goed en effectief te kunnen onderhandelen, is het dus verstandig je voor te bereiden op de onderhandelingsfase in de mediation. Verdiep je in je eigen stijl, maar probeer vooral ook die van de ander in te schatten. Je zult merken dat bewustzijn op je eigen stijl(en) en het herkennen van de stijl van de ander, jou helpt om resultaten te boeken in de mediation.

Ook als zakelijk mediator in geschillen tussen aandeelhouders of tussen werknemer-werkgever probeer ik zicht te krijgen op voorkeursstijlen en gekozen strategieën van partijen.

In de onderhandelingsfase ondersteun ik beide partijen met de het spanningsveld dat elk van hen in zich heeft, namelijk die tussen:

  • Assertiviteit: de wens om je (eigen) doelen te realiseren, jouw belangen veilig te stellen,
  • Coöperativiteit: de wens om de relatie met de ander goed te houden, om het proces van onderhandelen soepel te laten verlopen

Mediation is een proces van inventarisatie van wederzijdse belangen en het generen van vele opties waaruit door effectief onderhandelen uiteindelijk het juiste compromis gevonden wordt.

Back To Top