skip to Main Content

Als manager, bestuurder en eigenaar van bedrijven heeft Robert Evers, in ruim 25 jaar, diverse zakelijke geschillen en conflicten meegemaakt en helpen oplossen. Conflicten in management teams en directies van ondernemingen, in projectteams, tussen aandeelhouders en tussen leiding-gevenden en medewerkers. Vaak in internationale ondernemingen of samenwerkingsverbanden waar naast verschillen in managementstijl ook verschillen in normen- en waardepatronen een rol spelen.

Conflicten en langdurige verschillen van inzicht zijn belemmerend in de samenwerking en daarmee het succes van de onderneming of organisatie. Het oplossen ervan vergt moed, is onvermijdelijk en geeft uiteindelijk energie en een nieuw perspectief aan alle betrokkenen. Robert Evers ondersteunt zakelijke partijen bij het vinden van oplossingen bij vastgelopen verhoudingen.

Na zijn studie Technische Natuurkunde (1993) aan de TU Twente heeft hij gewerkt bij diverse technische multinationals en kleinere bedrijven in verschillende branches. Hij is werkzaam geweest in verschillende functies in management en projectmanagement. Hij heeft zelf ondernemingen opgericht en samenwerkingsverbanden vormgegeven. Hij combineert op dit moment zijn activiteiten als zakelijk mediator met een managementfunctie bij een internationale onderneming. 

Met natuurlijk gezag en het benodigde inlevingsvermogen begeleidt hij inmiddels al enkele jaren als zakelijk mediator ervaren en startende ondernemers, aandeelhouders en directies in de omgang met conflicten.

Als adviseur ondersteunt hij ondernemers bij het voeren van onderhandelingen. Aan de hand van intervisiegesprekken met hen onderzoekt hij wat er speelt, welke belangen er zijn, schetst hij scenario’s en perspectieven en adviseert uiteindelijk over handelen bij bestaande of naderende conflicten.  

Robert Evers is gecertificeerd MfN-mediator op gebied van arbeids- en ondernemingsvraagstukken. Hij heeft ervaring op gebied van HR-zaken en financieel management van ondernemingen. 

Robert Evers is gespreksleider voor intervisies met ervaren professionals. Voor de Nederlandse Orde van Advocaten is hij bevoegd gespreksleider die intervisies met advocaten mag begeleiden in het kader van de kwaliteitstoetsen van de NOvA.

Robert Evers

zakelijk mediator
Back To Top