skip to Main Content

Er is een conflict tussen samenwerkende zakelijke partijen binnen een onderneming of in een zakelijke samenwerking. De communicatie verloopt moeizaam, het nemen van besluiten is lastig geworden en het gebrek aan samenwerking heeft een negatieve uitstraling op personeel, klanten en overige stakeholders.

Visies op oorzaak, aanleiding en doelen lopen uiteen en door elkaar en worden vaak nog eens vergroot door verschillen in karakter en stijl van de betrokkenen in het conflict. Er zelfstandig samen uitkomen lijkt onhaalbaar.

Als zakelijk mediator met jarenlange ervaring in het bedrijfsleven en met samenwerkingsverbanden, stel ik die vragen die betrokkenen elkaar niet meer kunnen of durven stellen. Vragen die helpen de zaak scherp te krijgen.

Op neutrale wijze breng ik de belangen die een rol spelen in beeld en begeleid ik het proces voor het vinden van oplossingen die tevens passen binnen juridische en fiscale kaders. Duurzame oplossingen die recht doen aan de belangen van alle betrokken partijen, binnen de onderneming of in het samenwerkingsverband.

Gesprekken zijn vertrouwelijk, discreet en met respect voor elkaars posities en vinden plaats conform de regels van het MfN.

Robert Evers

sparringpartner & mediator
Back To Top