skip to Main Content
Conflicten Op Sociale Media En De Escalatietrap Van Glasl

Conflicten op sociale media en de escalatietrap van Glasl

Onlangs las ik een artikel in NRC over het steeds vaker voorkomen van discussies op sociale media die opeens leiden tot heftig geëscaleerde conflicten. Discussies over allerlei onderwerpen op Facebook of Twitter zoals 5G, racisme, de coronamaatregelen, de bijdrage aan EU: ze verlopen zelden nog rustig en genuanceerd. De vlam kan in de pan slaan door slechts één verkeerde ‘like’ of ‘retweet’ van iemand.

Een ervaren conflictbemiddelaar en bedenker van de ”escalatietrap” is Friedrich Glasl. Hij werd door de journalist van NRC bevraagd over conflicten op sociale media en hoe deze op te lossen. Zijn advies: ‘’stop met demoniseren van de ander en zorg dat je het eens wordt over de feiten”. Ook vertelde hij dat je online geen conflicten kunt deëscaleren op op kunt lossen, daarvoor zul je echt off-line met elkaar in gesprek moeten gaan.

Glasl’s escalatietrap en de 3 fases

De escalatietrap kent 9 treden en 3 fases waarin het conflict zich ontwikkelt van kwaad tot erger. Links bovenaan zijn partijen nog in staat redelijk met elkaar te communiceren en om te gaan. De trap eindigt rechts onderaan waarbij het conflict inmiddels is ontaardt in een strijd op leven en dood.

In de winst fase kan er nog gezocht naar win-win-oplossingen voor het conflict. De trap afdelend verharden de gesprekken zich, er vallen harde woorden en argumenten dienen niet meer om nader tot elkaar te komen maar om de ander te overtuigen. Partijen staan op hun standpunt en blijven bij hun eigen gelijk. Het gemeenschappelijke belang raakt uit beeld. Partijen luisteren niet meer naar elkaar.

In de emotie fase gaat het over winnen of verliezen. Partijen maken steeds meer zwart-wit-stereotypen van elkaar, het conflict polariseert en breidt zich uit. Partijen verzamelen medestanders voor hun standpunt. Het vertrouwen in elkaar raakt geleidelijk aan volledig zoek. De loopgraven worden betrokken, partijen stellen harde eisen aan elkaar en beginnen te dreigen. Men begint de ander te beschadigen.

Als het conflict is aanbelandt in de verlies fase dan zijn er geen winnaars meer. Het is oorlog. De waarheid doet er niet meer veel toe. Rechtvaardigheid ook niet meer. De redelijkheid is volledig zoek. Alle middelen zijn toegestaan om de ander uit te schakelen

Voor mediators is kennis van de escalatietrap essentiële kost. In mijn praktijk als business mediator probeer ik te begrijpen waar op de escalatietrap de beide partijen zich bevinden. Dat doe ik in de mediation intake, dat is het 1-op-1 gesprek met elk van de partijen afzonderlijk dat gevoerd wordt voorafgaand aan het eerste gezamenlijke mediationgesprek.

De positie van het conflict op de escalatietrap heeft mij als mediator een idee van de te verwachten dynamiek aan de onderhandelingstafel. Ik maak vooraf een inschatting van de aanpak die nodig zal zijn.

Terug naar conflicten op sociale media: partijen die met elkaar in mediation zijn doen er verstandig aan met elkaar af te spreken hoe zij over en met elkaar communiceren, zowel ”off-line” als ”on-line”. Een verkeerde post kan er zomaar voor zorgen dat het conflict treden naar beneden valt.

Back To Top